Ассоциация Философов Славянских Стран

Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

strona główna

o stowarzyszeniu

dokumenty

ΣΟΦΙΑ

Dane KRS: STOWARZYSZENIE FILOZOFÓW KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH
Pole tekstowe: Pole tekstowe:

konferencje

władze

ostatnia aktualizacja: 10.07.2017

© Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

REGON 180784654
NIP 813 36 70 399

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków

 

Władze naczelne Stowarzyszenia (kadencja 2016-2021)

Zarząd Główny

prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz – prezes

prof. dr hab. Maria Szyszkowska – wiceprezes

dr Katarzyna M. Cwynar – sekretarz

dr Marek Bosak – członek

dr Włodzimierz Zięba – członek

 

Główna Komisja Rewizyjna

dr Anna K. Kryniecka-Piotrak — przewodnicząca

dr Ryszard Wójtowicz — za-ca przewodniczącej

dr hab. Jacek F. Breczko — członek

Mgr. Peter Kyslan PhD. — członek

mgr Izabela Pasternak — sekretarz

kontakt

Pole tekstowe:

aktualności